Klachtenprocedure

Het kan zijn dat je na het bezoek van SMC Alkmaar niet tevreden bent over het onderzoek, de behandeling of de communicatie vanuit betreffende zorgverlener. Wanneer bij de betreffende medewerker of bij de organisatie niet bekend is dat je ontevreden bent over onze hulpverlening, geeft dit ons niet de mogelijkheid om de klacht naar tevredenheid op te lossen of onze diensten en wijze van communiceren te verbeteren. Meld daarom altijd jouw klacht.

SMC Alkmaar ruimte

Bespreken met betreffende medewerker

Het is belangrijk om je klacht eerst te bespreken met de betreffende medewerker. Op deze manier kan er wellicht al een goede oplossing worden gevonden en de klacht worden verholpen.

Melden bij de organisatie

Mocht je er niet uitkomen met de betreffende medewerker, dan denken wij als organisatie graag met je mee om tot een passende oplossing te komen. Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) ben je als medewerker verplicht om klachten/incidenten intern te melden. We horen graag van jou hoe je het bezoek hebt ervaren en welke oplossing je graag zou willen. Je kunt je klacht kenbaar maken via info@smc-alkmaar.nl en wij zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.

Externe klachtenfunctionaris inschakelen

Indien we samen met jou geen passende oplossing kunnen vinden, heb je de mogelijkheid om de klacht aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris te melden. SMC Alkmaar is verplicht om zich te verbinden aan een onafhankelijke klachtenregeling. Heb je een klacht over een fysiotherapeut, dan kun je deze melden via Klachtenregeling Keurmerk fysiotherapie (klacht@keurmerkfysiotherapie.nl).